Když se vciťuji do jeho obrázků, působí na mne energií nabité vlny. Pronikají do mých pórů, přesahují hranice vnímání prostřednictvím rozostřených smyslových orgánů. Myšlenka nás vtahuje do proudu abstrakce a halucinací. Nakonec přemýšlíme o polopravdách a poloskutečnostech.

                                                                                               Naďa Marečková, 1995

 

 

Jiří Karásek – 1956

 

Vystudoval stavební fakultu VUT v Brně a zároveň absolvoval doporučené studium kreslení na fakultě architektury pod vedením docenta ak.mal. Stanislava Illeho, ing. arch. Josefa Košutka, profesora ak.mal. Františka Chmelaře. Dále absolvoval soukromé studium malířství u profesorky Kláry Sedláčkové, u krajináře Václava Vydry, u pana Ludvíka Kolka a Marie-Helgy Heindlové. Je členem volného sdružení moravských výtvarníků (VSMV) a výtvarného sdružení občanů ATL.

 

Autor preferuje olejomalbu, i přestože užívá často techniky akvarelu, kreselní tuší a grafiky. Jeho obrazy vycházejí z autorovy vnitřní potřeby vyjádřit myšlenky, pocity a chování. Karásek je zcela očarován a uchopován vytvářeným objektem, tvoří postavu, kombinuje barvu a dává obrazům emocionální výraz. Ve středu jeho inspirace a motivace je žena a náladové obrazy krajin a také sousrealismus. Jiří Karásek měl četné samostatné a kolektivní výstavy, jeho tvorba je zastoupena v soukromých sbírkách v Čechách a zahraničí.

                                                                                                Libuše Kynclová, 1996

 

About Jiří Lucas Karásek     - english -> JK-AJ.doc

                                          - francais -> JK_FJ.doc

                                          - Deutsch -> JK-NJ.doc

                                          - italiano -> JK-IJ.doc